Framtida utveckling av Automobile Connector

 

 

För närvarande står den globala biltrafikindustrin för cirka 15% av anslutningsindustrin.I framtiden förväntas den ta upp en stor andel som drivs av elektroniska biltillverkare.När det gäller produktkostnadsstrukturen är den genomsnittliga anslutningskostnaden för varje fordon i Kina bara några hundra yuan.Jämfört med anslutningskostnaden för alla fordon i utländska länder har anslutningsmarknaden i Kina en stor utvecklingspotential.I framtiden kommer varje bil att använda 600-1000 elektroniska anslutningar, mycket mer än det nummer som används i dag.


Kina förväntas bli en viktig produktionsbas för biltrafik i framtiden.Förutom de befintliga förstklassiga internationella storskaliga fabrikerna kommer andra tillverkare som ännu inte har inrättat fabriker i Kina gradvis att inrätta produktionsanläggningar i Kina för att leverera till lokala biltillverkare på grund av den kontinuerliga förbättringen av den lokala efterfrågan, lokala upphandlingar, kostnadsfördelar och andra faktorer.I framtiden kommer därför Kina och\\\\935.39.bilindustrin att bli en mycket konkurrenskraftig marknad för utländska företag och lokala företag.Kina kommer också att bli ett av de viktiga länderna för biltillverkningen inom ramen för utvecklingen av utländska företag och lokala företag.I framtiden återstår det att se vem som kommer att bli ledare för Kina och_.39,bilförbindelsen mellan lokala företag, utländska företag och utländska företag.Utvecklingen av Xianglong JIAYE på området för bilanslutning är värd att se fram emot.

Popular Searches

Sunkye Connection Technologies tillhandahåller en bred produktportfölj med en fullständig sammanlänkning som erbjuder lösningar.Sunkykopplare och kablar kompletterar Sunkyes ryggskal och kanaler.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN