Hälso- och sjukvård

Enhet för hjärt- och pacemaker

Sunkye ägde den minsta Twist Spin-kontaktdon i världen som gäller för frikost160Cardiac pacemaker-enhet, 160; kontaktavståndet mellan vridstiftet är 0.381mm och anslutningsdon D2.5mm, en fördel för hastigheten i 0.5A-arbetande ström och med kontakter mellan fyra stift på flera kanaler för att stödja signal överföring och överföring.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN