FRAM203Fyra Mäktiga Faktorer Främja den höga utvecklingen av kontaktindustrin i Kina

1.Ökningen av intelligenta terminalprodukter påskyndar uppgraderingen av produkter inom den elektroniska konsumentindustrin.
Mot bakgrund av detta utvecklas kabelseleprodukterna i riktning mot en mer hållbar struktur, miljövänligare material och snabbare överföring, vilket uppmanar tillverkarna att kontinuerligt öka investeringarna i teknisk forskning och utveckling, införa avancerad produktions- och testutrustning.påskynda utvecklingen och produktionen av nya produkter och ständigt förbättra produkternas tillförlitlighet och tekniska innehåll, för att uppnå marknadskvalitet i den allt hårdare konkurrensen på marknaden.Potential.De ledande tillverkarna inom teknik och produktionskapacitet kan uppnå överskottsproduktionen när de nya produkterna befinner sig i tillväxtperioden genom att stödja forskning och utveckling av nya produkter, för att bibehålla en stor del av investeringarna i forskning och utveckling och utrustning, och bevara marknadsstördelarna.Samtidigt har uppgraderingen av teknikinnehållet också höjt tröskeln för industrins inträde, undvikit den våldsamma priskonkurrensen inom industrin och uppmuntrat industrin att inleda en sund utvecklingsväg med konkurrenskraftig FoU-styrka och produktionsstyrka.


2.Ökande efterfrågan på marknaden
Elektronisk signal överföringsadapter används i stor utsträckning inom områdena för intelligent mobil kommunikation, audiovisuell utrustning, PC, intelligent bärbar utrustning och olika elektroniska terminalprodukter.Under de senaste åren har industrin, driven av den starka efterfrågan på slutkonsumenten, upprätthållit en snabb utveckling.Framväxten av mobila intelligenta terminaler har i synnerhet förändrat människors liv och underhållningssätt och främjat en uppgradering av produkter för anpassning av elektronisk signal överföring inom teknik och marknad och främjat industrins snabba utveckling.


3.Fler typer av elektroniska tillbehör
Det finns olika typer av tillbehör, t.ex. datanät, mobilströmförsörjning, webbkamera, trådlös WiFi, intelligenta små apparater osv., och efterfrågan på marknaden ökar snabbt.I och med den snabba uppgraderingen av smarta terminalelektroniska produkter som mobiltelefoner och bärbara datorer har produktvolymen ökat snabbt, vilket ytterligare driver efterfrågan på datorer och elektroniska tillbehör runt mobiltelefoner.Samtidigt som "post-90s", "post-00" och andra framväxande konsumentgrupper har ökat, är de elektroniska produktanvändarnas konsumtionsvanor mer diversifierade och berikade, med mer stabila och personliga produkter, med högre krav på funktionerna och stilarna för den mobila elförsörjningen.anslutande tråd och andra elektroniska accessoarer i periferin och kategorierna av elektroniska accessoarer är mer omfattande, vilket främjar marknadsomfattningen av elektroniska accessoarer.Fortsätt att förbättras.


4.Stöd till nationell industripolitik
Anslutningsindustrin och industrier i tidigare och senare led stöds av nationell industripolitik, och industrin har goda utvecklingsmöjligheter.Informatisering är den globala ekonomiska och sociala utvecklingen.Det har blivit vårt lands grundläggande industriella strategi för att främja industrialisering och förverkliga en hoppfull utveckling.Staten har utfärdat ett antal relevant a strategier för att uppmuntra och stödja utvecklingen av nya komponenter som ett nyckelområde för Kinas elektroniska informationsindustri, och industrin för produkter för anpassning till elektronisk signal överföring kommer att utvecklas i hög grad.


Sunkye är en professionell kopplingstillverkare, välkommen till beställning!

Popular Searches

Sunkye Connection Technologies tillhandahåller en bred produktportfölj med en fullständig sammanlänkning som erbjuder lösningar.Sunkykopplare och kablar kompletterar Sunkyes ryggskal och kanaler.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN