Automotive

Kontaktbarhet för fordonsbaserade data

Nätverk för automatisk datauppkoppling i fordon kommer att behöva de lättaste och lättaste kabelsammansättningarna och kopplingarna, och troligen i allt tätare konfigurationer.

Sunkye hjälper bilindustrin att göra dessa kompromisser och optimeringar, för att få mer data snabbare på det mest energieffektiva sättet, men med ett mindre totalt materialorgan.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN