Militär/Försvar

Militär/Försvar

Sunkye försvarsserieanslutningar arbetar för att hjälpa slutkonsumenten att förstå de komplexa behov och frågor som påverkar FoU, nbsp,tillverkning, arbetsstyrka och försörjningskedjan."Försvarsserien" ger hög tillförlitlighet i militära, militära och militära tillämpningar med hård miljö, fordons- och rymdtillämpningar med hög kraft, hög spänning och höga vibrationskrav, inklusive GBR, luftburen radar, fartygsbasradar osv.

Military Standard Landing Defense Multi-Channel Complicated System of Radar: Early Warning Radar, Search alert Radar, guidad kommandoradar, skjutradar, höjdradar, flygburen radar, radiohöjdmätare, radar fuze, väderradar, navigationskontroll, etc.

Artilleri och missiler, tank- och pansarfordon, helikoptrar, teknisk utrustning osv. inkl. system för fartyg, kanonbåtar, ubåtar, krigsskepp, hangarfartyg, enskilda system, tankar, tankar, tanks, radar, flygplan, torpeder, missiler, raketer, satelliter, rymdfarkoster.

Jord till satellitkommunikation är ett mycket utmanande åtagande.Människor behöver snabbt data, med hög signalintegritet, för att snabbt bedöma budskapet och fatta beslut.En dålig eller fördröjd signal kan leda till en felaktig slutsats eller en förlorad möjlighet.Sunkye s höga kvalitet och professionalism gör det till ditt bästa val.

Produktprestanda för signalbefolkade miljöer som radarn förlitar sig på fasstabilitet för att säkerställa att hela signalen överförs och tas emot intakt.Sunkye s ingenjörer har kunskap och erfarenhet att arbeta över olika sammanlänkningar, temperaturer och miljöer. Era tillämpningar måste se till att de signaler som skickas är samma som tas emot varje gång.
På fältet är kommunikation beroende av signalintegritet för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.Förutom att tillhandahålla meddelanden till stöd för DIS-8217RE-uppdraget kan signalavbrott 8212t.ex. störning av en radar signal via 8212eller direkt signalförebyggande ge stora möjligheter i en militär övning.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN