Privat policy

Denna politik för integritetsskydd gäller de globala webbplatserna för , som är en del av Sunkye International.Det förklarar hur vi samlar in, bearbetar, delar, säkrar och lagrar personlig information (information och uppgifter som kan användas för att identifiera en person) om våra webbplatsanvändare.Det beskriver också dina val när det gäller användning, tillgång och korrigering av din personliga information.Sunkye International ,har åtagit sig att skydda all personlig information som ni kan ge oss eller som vi samlar in under ert besök på våra webbplatser ((8220; Personliga data 8221;).

Användning av våra webbplatser

I allmänhet kan du besöka våra webbplatser utan att tala om för oss vem du är eller avslöja personuppgifter, med undantag för ditt Internetprotokoll (8220; IP-program 8221;) adress.Under ert besök på våra webbplatser samlar vi in viss information automatiskt, såsom webbläsare, enhetstyp, domän, värdnamn, sidor som visas och visningsmönster, samt det land/region där användare finns.Denna information gör det möjligt för oss att bättre fastställa användarnas behov och intressen för att förbättra webbplatsens innehåll och funktionalitet och förbättra den övergripande erfarenheten av kundtjänster.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter / Samtycke

Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i den utsträckning som krävs främst för följande syften:
 • Registrering av webbplatser
 • Begäran om information om produkt/tjänst
 • Webbplatsens funktioner och uppdateringar
 • Produkt-/tjänsteförbättringar och information
 • Registrering av Webinar/Utbildning
 • Deltagande i undersökningar
 • Stöd för direktkommunikation
 • Stöd för kundservice
 • Program för jobb
 • Stöd för produktinformationscenter
 • Begäran om urval
 • Försäljningstransaktioner och stöd
 • Hantera TE- affären
 • Exportera kontroller
 • Deltagande i offentliga forum
 • Sociala medier Reklam
 • Administration av sveptagning
 • Anpassa kontoinställningar
 • Marknadsföring

Vanligtvis används de personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller endast för att svara på en undersökning du g ör eller för att behandla din begäran, t.ex. för att uppfylla en rättslig skyldighet eller en kvasirättslig skyldighet med dig.Personuppgifter som samlas in av dig kan omfatta namn, adress, telefon, faxnummer, titel/befattning, företag, e-postadress eller e-postadress, faktureringsinformation bland annat.Du kan avslå alla ansökningar om personuppgifter.Om du väljer att inte tillhandahålla vissa personuppgifter kanske du inte kan utnyttja vissa TE- program och webbplatsfunktioner.

När ni skapar ett konto på denna webbplats ber vi om ert samtycke till att samla in, använda och behandla personuppgifter för marknadsföring och reklam, dvs. att kontakta er per telefon eller e-post för att informera er om våra produkter och tjänster, erbjudanden och nyheter.Vi ber också om ert samtycke till att överföra era personuppgifter till TE i Förenta staterna och alla TE-dotterbolag eller dotterbolag över hela världen, eller till tredje parter som agerar för vår räkning.Detta är utöver alla andra rättsliga sätt som vi använder för att skydda personuppgifter i händelse av internationell överföring som diskuteras nedan Du kan återkalla ditt samtycke och be oss ta bort dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnittet Kontaktenheter nedan.

Utbyte av personuppgifter

Vi delar era personuppgifter med våra distributörer, inklusive information som vi samlar in via automatiserade datainsamlingsverktyg på vår webbplats (se nedan under @8220; Cookies 8221;), som krävs för att behandla era order eller instruktioner, eller förse er med information eller tjänster som rör Sunkye  produkter.Vi delar också personuppgifter med tjänsteleverantörer för databehandlingsverksamhet som lagring och analys av data och när du använder Sunkye Store, för att utföra din betalning och leverera din beställning.

Vi kräver enligt avtal att alla tredje parter, inklusive våra dotterbolag, på lämpligt sätt skyddar era personuppgifter och inte använder dem för något annat ändamål än för vilket de samlades in.Vi kommer att släppa dina personuppgifter om du beordrar oss att göra det eller om vi krävs enligt lagen.Detta kan vara att svara på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga förfaranden eller att försvara våra rättsliga rättigheter.Vi kan också behöva svara på lagenliga krav från offentliga myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning, eller under andra begränsade omständigheter som är tillåtna enligt lagen (inklusive bedrägeriskydd och riskminskning).

Vi kan också dela med oss av era personuppgifter i händelse av en försäljning av all a, eller en del av våra affärer, aktier eller tillgångar som hänför sig till era personuppgifter.

Internationella dataöverföringar

För att ge ett adekvat skydd för den internationella överföringen av personuppgifter uppfyller Sunkye International, förutom att använda avtal om överföring av uppgifter, EU-U.S. Privat Shield-ramverket och det schweiziska •8211; U.S. Ram för integritetsskydd enligt Förenta staternas handelsdepartement när det gäller insamling, användning,och bevarande av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen respektive Schweiz till Förenta staterna.Sunkye International har till Handelsdepartementet bekräftat att det följer principerna om underrättelse, val, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, tillgång, gottgörelse och verkställighet. . Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna politik för skydd av privatlivet och principerna om integritetsskydd.Principerna om integritetsskydd ska styra.

Sunkye International ansvarar för behandlingen av personuppgifter som den tar emot, enligt varje integritetsskyddsram, och överför därefter till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning.Sunkye International uppfyller principerna om integritetsskydd för all vidareöverföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelserna om fortsatt överföringsansvar.Sunkye International ska förbli ansvarig och ansvarig enligt principerna om integritetsskydd om dess ombud behandlar personuppgifter för vår räkning på ett sätt som är oförenligt med principerna om integritetsskydd, såvida inte Sunkye International bevisar att den inte är ansvarig för den händelse som orsakade skadan.

Kakor

Vi använder automatiska verktyg för datainsamling, inklusive kakor, webbsändare, e-taggar och Javascript, för att få information när webbläsaren kommer in på webbplatserna.Dessa verktyg gör att vi kan känna igen din dator eller annan enhet och dina särskilda preferenser när du besöker och använder våra webbplatser.Verktygen, inklusive webbanalys som tillhandahålls av tredje part, samlar in data inklusive, men inte begränsat till, webbläsartyp, IP- adress och klickmönster (sidor som visas och länkar klickas).Du kan läsa mer i vår Cookie policy även om hur du hanterar dina kakor preferenser.

Barns privatliv

Våra webbplatser är inte avsedda för personer under 16-års ålder.Vi begär eller samlar inte medvetet in personlig information från eller om barn, och vi marknadsför inte medvetet våra produkter eller tjänster till barn.Om vi får veta att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 16-års ålder, raderar vi de personliga uppgifterna.

Säkerhet för insamlade personuppgifter

Sunkye har rimliga fysiska, elektroniska och administrativa garantier för att skydda dina personuppgifter från obehörig eller olämplig tillgång, oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust och förstörelse.Våra säkerhetsförfaranden förbättras kontinuerligt.Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de arbetstagare som behöver veta informationen för att kunna svara på din förfrågan eller begäran.Arbetstagare som missbrukar personlig information utsätts för disciplinära åtgärder.Men Internets säkerhet kan inte garanteras.Om du har några frågor om säkerheten av din personliga information, kan du kontakta oss.

Lagring av data.Tillträde, ändring, lagring av dina personuppgifter och rättigheter vid utanförskap

Vi kommer att bevara er information så länge ert konto är aktivt, eller som det behövs för att tillhandahålla er tjänster.På begäran kommer Sunkye  att ge er information om huruvida vi innehar eller bearbetar någon av era personuppgifter.Du kan se över och uppdatera de personuppgifter som du tillhandahåller till TE via våra webbplatser, eller begära att få dina personuppgifter ändrade, blockerade eller borttagna genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan.Vi kommer att besvara er begäran inom rimlig tid.Om du begär att dina personuppgifter ska tas bort förstår du och håller med om att övrig information kan fortsätta att finnas i TE:s register och arkiv i den mån det är tillåtet enligt lag (t.ex. för redovisningsändamål).Vi är dock överens om att inte använda sådana personuppgifter för affärsändamål.

Kontakta oss

Om ni har några frågor om denna Privacy Policy, eller vill välja att avstå eller dra tillbaka ert samtycke, kontakta oss via någon av de metoder som anges nedan.Skicka alla frågor och kommentarer som rör integritetspolitiken tillFörsäljning@sunkye.com

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN