Anslutning D- typ

Inhemska D-subanslutningar delas vanligtvis in i DB, HDB, DP, HDP, DR och HDR.

D-subanslutning, även känd som D-subminiatyr-anslutning, är en vanligelektrisk kopplingsanordningI datorer.

D-subanslutning har parallell kopplingsanordning och omges av ett metallhölje.Skyddsänden är kort och liknar den engelska bokstaven D.

D-underanslutningar har använts i stor utsträckning under många år.De utvecklades ursprungligen av Cannon på 1952 och är nu en del av Cant.

D-underanslutningarhar använts som multiplexrar i många tillämpningar, men det är förmodligen bäst känt för RS-232-serieanslutningar.I själva verket har D-subanslutningar använts för serieanslutningar på de flesta datorer under många år, och i dag har olika typer avD-underanslutningarDet finns fortfarande på de flesta datorer.

D-underanslutningar kallades ursprungligenunderminiatyrbindningaroch de kallas numera för D-subminiatyr-anslutningar.Även om dessa anslutningar var små när de först infördes anses de inte längre vara verkliga minianslutningar.

Popular Searches

Sunkye Connection Technologies tillhandahåller en bred produktportfölj med en fullständig sammanlänkning som erbjuder lösningar.Sunkykopplare och kablar kompletterar Sunkyes ryggskal och kanaler.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN