Definition av Mil- standardanslutning

I överensstämmelse med den höga standardtraditionen av militära produkter,standardanslutningar för milär särskilt utformade för de väpnade styrkornas behov av hållbara och tillförlitliga produkter.Dessa anslutningar är av olika former och storlekar och används på många fält, från kommunikationskontor till frontlinjerna för krig till örlogsfartyg.Som krigare.standardanslutningar för milär utformade så att de är robusta och korrekta.

Den förstastandardanslutningar för milUnder 1930-talet utvecklades de för flyg- och taktiska tjänstetillämpningar; landhavsserien (typ av ammoniumnitrat) hade en långtgående inverkan på all a anslutningsdon och fastställde standarder för moderna militära cirkulära anslutningsdon.Dessa anslutningar, kalladestandardanslutningar för mil (MIL-STD) används ofta inom flyg-, industri-, navigerings- och bilindustrin.De vanligaste typerna av anslutningar för militära tillämpningar är rundade(D38999) anslutningareller rektangulära (M24308) anslutningar.Mil standardanslutningar speglar militärens betoning på konsekvens, noggrannhet och styrka.Och i en rad tillämpningar har de hjälpt armén, flottan och flygvapnet i deras operationer.Dessa anslutningar tillverkas i enlighet med militära specifikationer, och de militära komponentkoderna som är tryckta tillsammans med dem gör det lätt att identifiera och köpa i många kommersiella produkter.

Popular Searches

Sunkye Connection Technologies tillhandahåller en bred produktportfölj med en fullständig sammanlänkning som erbjuder lösningar.Sunkykopplare och kablar kompletterar Sunkyes ryggskal och kanaler.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN