Application of th rough 8203e Connector

Utvecklingen av anslutningar följer den tidens utveckling.Med den ökande användningen av elektroniska produkter, mobiltelefoner, datorer, kameror och så vidare är kraven på anslutningar högre och högre.Kopplingen bör inte bara vara liten utan också exakt och perfekt.Endast produktionen av anslutningsdon kan tillgodose behoven för en bättre utveckling.Den framtida utvecklingspotentialen och utsikterna för anslutningen förväntas.
Fastän kopplingen inte är den ledande rollen på anordningen, är den en viktig stödjande roll.IC är som hjärtat i anordningen.Anslutning och kabel är händerna och fötterna på anordningen.Händer och fötter är mycket viktiga för enhetens fulla funktion.

De viktigaste stödområdena för den elektriska kopplingen är transport, kommunikation, nät, det, medicinsk behandling, hushållsapparater osv. den snabba utvecklingen av produkttekniknivån och den snabba tillväxten på de stödjande områdena leder starkt utvecklingen av anslutningstekniken.Fram till nu har kopplingen utvecklats till en serie och specialiserad produkt med fullständiga produkttyper, rika sorter och specifikationer, diversifierade strukturtyper, uppdelat yrkesvägledning, uppenbara industriegenskaper och standardsystemspecifikationer.


Kina har blivit den största anslutningsmarknaden


Med den snabba ökningen av konsumentelektronik, bilindustri, kommunikationsterminalmarknader och den kontinuerliga överföringen av den globala produktionskapaciteten för anslutningsdon till Asien och Kina har Asien blivit den plats där anslutningsmarknaden har störst utvecklingspotential.Kina kommer att bli den marknad som har den snabbaste tillväxten och den största kapaciteten på den globala anslutningsmarknaden.Kinas anslutningar är i huvudsak medelstora och lågprissatta, med en låg andel högfärdiga anslutna maskiner, men efterfrågetillväxten är snabb.För närvarande är utvecklingen av anslutningar i Kina under övergångsperioden från produktion till skapande.När det gäller högfärdiga anslutningar har datorer och kringutrustning den största marknadsandelen, och marknaden för anslutningar för bil och medicinsk utrustning har också en högre andel.Marknadsandelen för inhemska biltransportanslutningar står för cirka 20%, medan den snabba populariseringen av 3G- och 4G-mobiltelefoner gör att efterfrågan på högfärdiga anslutningar växer snabbt.


Sunkye är ett professionellt ord: Konduktör tillverkare, välkomna till ordningen!

Popular Searches

Sunkye Connection Technologies tillhandahåller en bred produktportfölj med en fullständig sammanlänkning som erbjuder lösningar.Sunkykopplare och kablar kompletterar Sunkyes ryggskal och kanaler.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN