Luftfartyg/UAV

Luftfartyg/UAV

Aerospace UAV Connectors är en viktig grundläggande komponent som nästan är allmänt utbredd i militära och rymdfarkoster och UAV-tillämpningar och som fungerar som sammankopplingar för transmissionssignaler och effekt, 160som måste klara stränga tester för att växa ur luft- och kvarvarande magnetism för att vara lämplig för användning i luftrum och UAV-tillämpningar.Utgasning och kvarvarande magnetism kan påverka närbelägna komponenter negativt.

Vikt och besparing av utrymme är nödvändigt för luftfartyg och UAV-anslutningar eftersom det bara finns så mycket utrymme på ett rymdfordon.160Demåste också vara extremt tillförlitliga och de måste vara resistenta mot svåra miljöförhållanden som stötar, strålning, extrema temperaturer och vibrationer.

Sunkye EMI- filtrerade anslutningar är konstruerade för att uppfylla stränga krav på rymdprestanda.Varje anslutningsserie erbjuds med standardmatriser för lågpassfilter för Pi eller C eller med anpassade filter för att uppfylla specifika krav på frekvens och kapacitans.Termiskt ledande epoxi skyddar filterpaketet från mekanisk och värmemässig stress och tillhandahåller också en vattentät förslutning.All a filtrerade behållare är utbytbara med standardproppar och anslutningsskärmar, och varje enskild familj av anslutningsdon levereras med en rad skalstilar i både miljö- och hermetiska konfigurationer.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN