Miniatyrisering Utvecklingsteknik för anslutning

Kopplingen är en komponent som elektroniska ingenjörer ofta kontaktar.Dess funktion är mycket enkel: i kretsen är den blockerad eller isolerad mellan kretsen, och den bildar en kommunikationsbro, så att det aktuella flödet, så att kretsen kan uppnå den avsedda funktionen.Kopplingen är en oumbärlig del av elektronisk utrustning.När du observerar den nuvarande flödesvägen, hittar du alltid en eller flera anslutningar.Anslutningarnas form och struktur förändras ständigt.Det finns olika typer av anslutningar med olika applikationsobjekt, frekvens, effekt, applikationsmiljö osv. Till exempel är anslutningsdon för belysning på förgården och anslutningsdon för hårddisken, samt anslutningsdon för antändning av raketer, helt olika.Oavsett vilken typ av anslutning det är nödvändigt att se till att strömmen flyter smidigt, kontinuerligt och tillförlitligt.Generellt sett är kopplingen inte bara kopplad till strömmen.I och med den snabba utvecklingen av optoelectronisk teknik i fibersystemet är signal överföringen ljus, glas och plast i stället för tråden i den vanliga kretsen.Anslutningar används dock också i den optiska signalbanan, och deras funktioner är desamma som kretskopplingarna.


Skäl till användning:


Tänk dig hur det skulle vara utan en kopplingsanordning.I detta fall ska kretsen vara permanent och väl ansluten till en kontinuerlig ledare.Om till exempel den elektroniska anordningen skall anslutas till strömtillförseln, skall båda ändarna av den anslutande tråden vara ordentligt kopplade till den elektroniska anordningen och strömtillförseln på något sätt (t.ex. svetsning).På detta sätt, oavsett produktion eller användning, medför det en hel del besvär.Ta bilbatteriet till exempel.Förutsatt att batterikabeln är fast och svetsad på batteriet kommer bilindustrin att öka arbetsbördan, produktionstiden och kostnaderna för att installera batteriet.När batteriet är skadat och behöver bytas ut, ska bilen skickas till underhållsstationen, den gamla avlägsnas genom desolarisering, och den nya ska svetsas, för vilken mer arbetskraftskostnader ska betalas.Med en kopplingsanordning kan du bli av med många problem.Du kan köpa ett nytt batteri från lagret, koppla ur kontakten, ta bort det gamla batteriet, installera ett nytt batteri och koppla ihop kopplet.Detta enkla exempel illustrerar fördelarna med anslutningar.Det gör konstruktions- och produktionsprocessen mer bekväm och flexibel och minskar produktions- och underhållskostnaderna.


Förmåner:
Förbättra produktionsprocessen
Anslutningar förenklar monteringsprocessen för elektroniska produkter.Det förenklar också massproduktionsprocessen. Det är lätt att upprätthålla.
Om en elektronisk komponent misslyckas kan den misslyckade komponenten snabbt ersättas när anslutningen är installerad. Lätt att uppgradera
Med teknikens utveckling, när anslutningen är installerad, kan komponenten förnyas och den nya och mer perfekta komponenten kan ersätta den gamla.
Förbättra smidigheten i utformningen
Användningen av anslutningsdon ger ingenjörerna större flexibilitet i utformningen och integrationen av nya produkter, samt i användningen av komponenter för att bilda system.


Sunkye är ett proffs.tillverkare av anslutningsdonVälkommen till ordningen!

Exponering.

Popular Searches

Sunkye Connection Technologies tillhandahåller en bred produktportfölj med en fullständig sammanlänkning som erbjuder lösningar.Sunkykopplare och kablar kompletterar Sunkyes ryggskal och kanaler.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN