Rymdflygning

Rymdflygning

Ansluter är en viktig grundläggande komponent som nästan är allmänt förekommande i militära och rymdfarkoster och som fungerar som sammankopplingar för transmissionssignaler och kraft, 160och som måste genomgå stränga tester för assistans- och kvarvarande magnetism för att vara lämpliga för användning i luftrummet och rymdtillämpningar.160
Utgasning och kvarvarande magnetism kan påverka närbelägna komponenter negativt.Standarder för MIL-C-5015, MIL-C-26482, MIL-DTL-38999.MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513, MIL-DTL-32139.
Ansluter är en viktig grundläggande komponent som nästan är allmänt förekommande i militära och rymdfarkoster & flyg- och rymdtillämpningar och fungerar som sammankopplingar för transmissionssignaler och effekt, som måste genomgå stränga tester för att växa ur och kvarvarande magnetism för att kunna användas i luftrummet &matchning för systemrekvisition av antibestrålning, högeffektsutrymning av vakuum, anpassning till extrem ultrahög temperatur och ultralåg temperatur, icke-magnetisk, förhindrande av skadliga gasintrång, anti-kondensering, vakuumsvetsteknik.

Sätt dig i kontakt.

VADSUNKYEBJUDAN